Generalforsamling 2018

KORSØR GOLFKLUB

Dameklubben

Referat af dameklubbens generalforsamling 14. november 2018

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Fremlæggelse af revideret regnskab og budget for 2019

4. Fastlæggelse af kontingent

5. Valg af formand

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

7. Valg af suppleanter

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

9. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne

10. Eventuelt

Ad pkt. 1: Bestyrelsen foreslog Ruth Schade, som blev valgt og generalforsamlingen blev konstateret lovligt indkaldt.

Ad pkt. 2: Formanden berettede om golfåret 2018. Beretning blev godkendt. Ligger på Dameklubbens hjemmeside.

Ad pkt. 3: Kassereren fremlagde regnskabet med uddybende forklaringer på de respektive poster. Der er et lille underskud på kr. 827,- Beholdning pr. 31. oktober 2017 kr. 14.383,51 Regnskab blev godkendt. Budget (2018) ud fra 80 medlemmer blev fremlagt. Beregnet underskud på kr. 2.500. Budget blev godkendt.

Ad pkt. 4: Kontingent blev foreslået uændret til kr. 350,00. Kontingent blev godkendt.

Ad pkt. 5: Bestyrelsen foreslog Marianne Vesterholm, der var ikke andre forslag, hvorfor Marianne blev valgt som formand for Dameklubben.

Ad pkt. 6: Bestyrelsen foreslog genvalg af Shanne Jespersen og Marianne Nissen, der var ikke andre forslag, hvorfor begge blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer i Dameklubben.

Ad pkt. 7: Bestyrelsen foreslog genvalg af Kirsten Griese og Doris Møller som suppleanter, der var ikke andre forslag, hvorfor begge blev genvalgt som suppleanter i Dameklubben.

Ad pkt. 8: Rikke Sørensen blev genvalgt som revisor. Ad pkt. 9: Alice Jensen blev genvalgt son revisorsuppleant i Dameklubben.

Ad pkt. 10: Bestyrelsen forslår ændring af generalforsamlingen afholdelse. I dag skal generalforsamlingen være afholdt indenfor de første 14 dage i november. Bestyrelsen foreslår at det ændres til at generalforsamlingen skal være afholdt inden udgangen af november måned. Forslaget blev vedtaget.

Marianne takkede bestyrelsen og Dameklubbens medlemmer for et godt samarbejde. Tak til dirigenten. Hermed blev generalforsamlingen erklæret gennemført.

Vi fik kåret Årets golfspiller, som blev Owa Hansen. Argumenterne for at det i 2018 blev Owa, er hendes altid gode humør og positive indstilling, samt at hun har haft en fantastisk golfsæson, med mange gode runder – en huskes specielt, og det var den runde, hvor Owa lavede 47 stablefordpoint.

Lotte Schou og Lone S Larsen fortalte om 2 forslag til weekendturen 2019, som de arbejder med. Det ene forslag går til Maribo og det andet forslag går til Jylland (Royal Oak) Turen finder sted fra den 31. august 2019– 1. september 2019.

Weekendturens udvalg består at Lotte Schou, Lone S Larsen og Ellen Marqvorsen.

Shanne/ref. 24. november 2018

 

Formandens beretning


Generalforsamling november 2017

KORSØR GOLFKLUB - Dameklubben

 

Referat af dameklubbens generalforsamling 1.nov. 2017

 

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Formandens beretning

3.      Fremlæggelse af revideret regnskab og budget for 2018

4.      Fastlæggelse af medlemskontingent

5.      Valg af formand

6.      Valg af bestyrelsesmedlemmer

7.      Valg af suppleanter

8.      Valg af revisor og revisorsuppleant

9.      Behandling af indkomne forslag

10.  Eventuelt

 

Ad pkt. 1:

Bestyrelsen foreslog Ruth Schade, som blev valgt og generalforsamlingen blev konstateret lovligt indkaldt.

 Ad pkt. 2:

Formanden berettede om golfåret 2017. Beretning blev godkendt. Ligger på Dameklubbens hjemmeside.

 Ad pkt. 3:

Kassereren fremlagde regnskabet med uddybende forklaringer på de respektive poster. Der er et lille underskud på kr. 4.068,48

Beholdning pr. 31. oktober 2017 kr. 13.541,76

Regnskab blev godkendt.

 Budget (2018) ud fra 80 medlemmer blev fremlagt. Beregnet underskud på kr. 3.750 (omregnet til 10 stk. nye medlemmer). Budget blev godkendt.

 Ad pkt. 4:

Kontingent blev foreslået uændret til kr. 350,00.

Kontingent blev godkendt.

 Ad pkt. 5:

Bestyrelsen foreslog Marianne Vesterholm, og da der ikke var andre forslag blev Marianne valgt som formand for Dameklubben.

 Ad pkt. 6:

Bestyrelsen foreslog genvalg af Lone Stenbæk Madsen og Jette Skovgaard, og da der ikke var andre forslag blev begge genvalgt som bestyrelsesmedlemmer i Dameklubben.

 Ad pkt. 7:

Bestyrelsen foreslog genvalg af Kirsten Griese og Doris Møller som suppleanter, og da der ikke var andre forslag blev begge genvalgt som suppleanter i Dameklubben.

Ad pkt. 8:

Rikke Sørensen blev valgt som revisor og Alice Jensen blev genvalgt son revisorsuppleant i Dameklubben.

 Ad pkt. 9:

Der var ingen forslag.

 Ad pkt. 10:

Omkring spørgsmålet på, hvordan vi får nye medlemmer i Dameklubben, fortalte Marianne V om de ting, som bestyrelsen pusler med.

Bestyrelsens og medlemmernes forslag går på at lave en mentorordning. Sende information ud til begynderudvalget og i det hele taget få de medlemmer i Dameklubben, som er med i begynderudvalget til at markedsføre os. Sende information ud til samtlige medlemmer i Korsør. Kendetegnende for den information, som skal ”udbredes” er at informationen skal indeholde forudsætninger for at være medlem og at medlemskabet ikke er ensbetydende med at man skal møde op alle onsdage, men når der er plads i kalenderen.

 Marianne takkede bestyrelsen og Dameklubbens medlemmer for et godt samarbejde.

Tak til dirigenten.

 Hermed blev generalforsamlingen erklæret gennemført.

 

Vi fik kåret Årets golfspiller, som blev Edel Nielsen. Listen over argumenterne for at Edel løb af med titlen var stor, men et af var bl.a. hendes ihærdighed.

 Doris Møller uddelte folder vedrørende Dameklubbens weekendtur 2018 og fortalte om turen, der finder sted fra 31. august 2018 – 2. september 2018. Weekendturens udvalg består at Doris Møller, Conni Olsen og Anni Olsen

 

 

Shanne/ref.                                                                                                                                                                                  18. november 2017